452/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Πρεβεζας» επί της οδού Αφοι Καλημέρη (Κλεμανσώ) 44 του Δήμου Πρέβεζας

452/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Πρεβεζας» επί της οδού Αφοι Καλημέρη (Κλεμανσώ) 44 του Δήμου Πρέβεζας

452