453/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας στο « Δημοτικό Βρεφονηπιακού Σταθμού Λούρου» Στην Δημοτική Ενότητα Λούρου του Δήμου Πρέβεζας

453/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας στο « Δημοτικό Βρεφονηπιακού Σταθμού Λούρου» Στην Δημοτική Ενότητα Λούρου του Δήμου Πρέβεζας

453