455/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας « Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ωρωπού ¨» Στην Δημοτική Ενότητα Λούρου ,στην Τοπική Κοινότητα Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας

455/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας « Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ωρωπού ¨» Στην Δημοτική Ενότητα Λούρου ,στην Τοπική Κοινότητα Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας

455