456/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «Δ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Πρέβεζας» επί της οδού Επτανήσου 18(Πόρος) του Δήμου Πρέβεζας

456/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «Δ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Πρέβεζας» επί της οδού Επτανήσου 18(Πόρος) του Δήμου Πρέβεζας

456