457/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «Ε΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Πρέβεζας» επί της οδού Συρράκου Περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Πρέβεζας

457/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «Ε΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Πρέβεζας» επί της οδού Συρράκου Περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Πρέβεζας

457