465/2018 – Διάθεση του Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

465/2018 – Διάθεση του Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

465