466/2018 – Μετάταξη της υπαλλήλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ιωάννου Ελένης του Θεοχάρη, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό Β΄, από το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – Δήμου Ζηρού στο Δήμο Πρέβεζας”

466/2018 – Μετάταξη της υπαλλήλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ιωάννου Ελένης του Θεοχάρη, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό Β΄, από το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – Δήμου Ζηρού στο Δήμο Πρέβεζας”

466