473/2018 – Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017)

473/2018 – Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017)

473