478/2018 – Διάθεση της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην ΟΑΣΗ) του Δήμου Πρέβεζας για πραγματοποίηση συνεδρίου

478/2018 – Διάθεση της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην ΟΑΣΗ) του Δήμου Πρέβεζας για πραγματοποίηση συνεδρίου

478