49/2018 – Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Πρέβεζας

49/2018 – Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Πρέβεζας

49