496/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας « Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δήμου Πρέβεζας» επί της οδού Δ. Σολωμού 20 στην περιοχή Υδατόπυργου του Δήμου Πρέβεζας

496/2018 – Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας « Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δήμου Πρέβεζας» επί της οδού Δ. Σολωμού 20 στην περιοχή Υδατόπυργου του Δήμου Πρέβεζας

496