497/2018 – Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) κατηγορίας ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στην ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΪΜΠΙ ΚΟΛΕΤΖ (BABY COLLEGE)

497/2018 – Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) κατηγορίας ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στην ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΪΜΠΙ ΚΟΛΕΤΖ (BABY COLLEGE)

497