499/2018 – Απευθείας ανάθεση προμηθειών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στη ΔΕ Λούρου

499/2018 – Απευθείας ανάθεση προμηθειών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στη ΔΕ Λούρου

499