504/2018 – Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

504/2018 – Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

504