512/2018 – Απευθείας ανάθεση της έκδοσης-εκτύπωσης του νέου τεύχους του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά (53ο-54ο) που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας-Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας

512/2018 – Απευθείας ανάθεση της έκδοσης-εκτύπωσης του νέου τεύχους του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά (53ο-54ο) που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας-Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας

512