536/2018 – Μετάταξη της υπαλλήλου κ Ευθυμίου Όλγα του Χρήστου κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με βαθμό Α΄ εντός της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην ειδικότητα Διοικητικός

536/2018 – Μετάταξη της υπαλλήλου κ Ευθυμίου Όλγα του Χρήστου κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με βαθμό Α΄ εντός της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην ειδικότητα Διοικητικός

536