547/2018 – Διάθεση της ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης του Δήμου Πρέβεζας για πραγματοποίηση εκδήλωσης

547/2018 – Διάθεση της ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης του Δήμου Πρέβεζας για πραγματοποίηση εκδήλωσης

547