59/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας παράθεσης μπουφέ για την πραγματοποίηση της ανοικτής Αποκριάτικης εκδήλωσης του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας «

59/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας παράθεσης μπουφέ για την πραγματοποίηση της ανοικτής Αποκριάτικης εκδήλωσης του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας «

59