60/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας για την πραγματοποίηση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους υπαλλήλους του Δήμου Πρέβεζας , το χορευτικό τμήμα του Δήμου και των μελών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» «

60/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας για την πραγματοποίηση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους υπαλλήλους του Δήμου Πρέβεζας , το χορευτικό τμήμα του Δήμου και των μελών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» «

60