65/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Νάκα Ευφροσύνης του Σπυρίδωνα, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

65/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Νάκα Ευφροσύνης του Σπυρίδωνα, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

65