69/2018 – Παραχώρηση Πολιτιστικού Κέντρου «ΟΑΣΗ» του Δήμου Πρέβεζας για διοργάνωση Εκδήλωσης.

69/2018 – Παραχώρηση Πολιτιστικού Κέντρου «ΟΑΣΗ» του Δήμου Πρέβεζας για διοργάνωση Εκδήλωσης.

69