72/2018 – Παραχώρηση «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας.

72/2018 – Παραχώρηση «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας.

72