78/2018 – Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

78/2018 – Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

78