79/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Δημοσίευση της αριθ.: 42/2018 Απόφαση Δημάρχου περί Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων Δήμου Πρέβεζας»

79/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Δημοσίευση της αριθ.: 42/2018 Απόφαση Δημάρχου περί Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων Δήμου Πρέβεζας»

79