80/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Ροπόκη Αλεξίας του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

80/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Ροπόκη Αλεξίας του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

80