85/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας αντικατάσταση και επισκευή καθισμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας «

85/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας αντικατάσταση και επισκευή καθισμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας «

85