86/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εκτύπωσης προσκλήσεων και αφισών για τις ανάγκες προβολής της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου πρεβεζάνου συγγραφέα Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο «Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας»

86/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εκτύπωσης προσκλήσεων και αφισών για τις ανάγκες προβολής της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου πρεβεζάνου συγγραφέα Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο «Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας»

86