87/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την παροχή δείπνου στους συντελεστές της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου πρεβεζάνου συγγραφέα Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο «Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας».

87/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την παροχή δείπνου στους συντελεστές της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου πρεβεζάνου συγγραφέα Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο «Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας».

87