88/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την φιλοξενία των ομιλητών στο πλαίσιο της της πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Πολιτισμού, για την παρουσίαση του βιβλίου πρεβεζάνου συγγραφέα Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο «Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας».

88/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την φιλοξενία των ομιλητών στο πλαίσιο της της πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Πολιτισμού, για την παρουσίαση του βιβλίου πρεβεζάνου συγγραφέα Σπύρου Σουμαλεύρη με τίτλο «Ευεργέτες και Δωρητές της Πρέβεζας».

88