105/2023 «Επιχορήγηση ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”»

105/2023 «Επιχορήγηση ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”»

105_2023