106/2022 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

106/2022 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

106_2022