108/2022 Έγκριση εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Μονολιθίου Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας

108/2022 Έγκριση εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Μονολιθίου Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας

108_2022