109/2022 Δωρεάν Διάθεσης – Χρήσης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” -(Πρώην Οικία Αθανασιάδη) » στη Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Πρέβεζας

109/2022 Δωρεάν Διάθεσης – Χρήσης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” -(Πρώην Οικία Αθανασιάδη) » στη Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Πρέβεζας

109_2022