110/2022 Δωρεάν Διάθεσης – Χρήσης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” (Πρώην Οικία Αθανασιάδη)», στη Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ Πρέβεζας

110/2022 Δωρεάν Διάθεσης – Χρήσης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” (Πρώην Οικία Αθανασιάδη)», στη Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ Πρέβεζας

110_2022