118/2022 Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΝΕΜΟΛΟΓΓΟΣ» Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης

118/2022 Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΝΕΜΟΛΟΓΓΟΣ» Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης

118_2022