120/2022 «Καθορισμός Τελών χρήσης κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022-2023

120/2022 «Καθορισμός Τελών χρήσης κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022-2023

120_2022