121/2022 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου -Αποθήκης ΤΕΒΑ

121/2022 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου -Αποθήκης ΤΕΒΑ

121_2022