126/2022 Αξιοποίηση του Ιαματικού Φυσικού Πόρου «ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» από το Δήμο Πρέβεζας και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν, σύμφωνα με τον Ν. 4875/2021(ΦΕΚ 250/Α/2021)

126/2022 Αξιοποίηση του Ιαματικού Φυσικού Πόρου «ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» από το Δήμο Πρέβεζας και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν, σύμφωνα με τον Ν. 4875/2021(ΦΕΚ 250/Α/2021)

126_2022