131/2022 «Έγκριση για αδελφοποίηση του Δήμου Πρέβεζας με τον Δήμο Σωζόπολης (Βουλγαρίας

131/2022 «Έγκριση για αδελφοποίηση του Δήμου Πρέβεζας με τον Δήμο Σωζόπολης (Βουλγαρίας

131_2022