135/2022 Έγκριση παραχώρησης των κολυμβητικών δεξαμενών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας στον Αθλητικό Ναυτικό Ομιλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» Πρέβεζας και στον Ναυτικό Όμιλο Πρέβεζας

135/2022 Έγκριση παραχώρησης των κολυμβητικών δεξαμενών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας στον Αθλητικό Ναυτικό Ομιλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» Πρέβεζας και στον Ναυτικό Όμιλο Πρέβεζας

135_2022