137/2022 Έγκριση επιχορήγησης της ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Ο ΟΡΦΕΑΣ για την εκτύπωση του Λευκώματος αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

137/2022 Έγκριση επιχορήγησης της ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Ο ΟΡΦΕΑΣ για την εκτύπωση του Λευκώματος αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

137_2022