15/2018 – Έγκριση του πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας

15/2018 – Έγκριση του πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας

15_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο