161/2020 «Έγκριση πραγματοποίησης του Προγράμματος των πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων – Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Πρέβεζας».

161/2020 «Έγκριση πραγματοποίησης του Προγράμματος των πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων – Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Πρέβεζας».

161_2020