163/2020 «ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: {ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}».

163/2020 «ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: {ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}».

163_2020