169/2020 «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στην 34η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 των Μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ».

169/2020 «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στην 34η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 των Μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ».

169_2020