174/2020 «Εξέταση αίτησης συμπαράστασης των εργαζομένων στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, για την μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου σε μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου».

174/2020 «Εξέταση αίτησης συμπαράστασης των εργαζομένων στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, για την μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου σε μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου».

174_2020