175/2020 «Εξέταση αίτησης μισθωτών κυλικείων για απαλλαγή από τη Δεύτερη Δόση των μισθωμάτων».

175/2020 «Εξέταση αίτησης μισθωτών κυλικείων για απαλλαγή από τη Δεύτερη Δόση των μισθωμάτων».

175_2020