18/2018 – Έγκριση χρονικής παράτασης και άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης: Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18

18/2018 – Έγκριση χρονικής παράτασης και άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης: Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18

18_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο