19/2018 – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ» Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

19/2018 – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ» Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

19_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο