22/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τ.Κ. Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

22/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τ.Κ. Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

22_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο